top of page
עדינה פלסטלינה

עדינה פלסטלינה מתמחה בעיצוב וייצור תכשיטים ויודאיקה ייחודיים. הפרפר שנוצר מה-P שבמרכז הלוגו החדש, מסמל את השקפתו האופטימית של האמנית, ואהבתה לצבע ולטבע.

bottom of page