top of page
עתיר - עיצוב תעשייתי ישראלי

לפרסי העיצוב התעשייתי הישראלי נדרשה זהות ויזואלית חדשה. XPRESS!ONS נבחרה ליצור מותג הכולל שם, סמל, חומרי העזר, תעודות, וקטלוג. סימן עתיר משלב גם את הרעיון הצמיחה גם תנועה. חמישה עלי כותרת מייצגים את חמש הקטגוריות של הפרסים: בית ומשרד, מוצרים ירוקים, ריהוט, ציוד ועיצוב קונספטואלי.

bottom of page