top of page
BITn'BITE

מותג חדש בקטגוריית הירקות הכבושים באמצעות פטנט של אריזות ללא חמצן המאפשר חיי מדף של 12 חודשים ללא קירור. המוצרים מכוונים לצעירים אירופיים אורבנים כחטיף בריא ומזדמן.

bottom of page