top of page
ערוֹת - נשים מדברות על מיניות

רב המכר מאת תמר מור סלע, הספר ערוך טיפוגרפית באופן רגיש, מאוזן וקריא. עם גופן כותרות ״אזמל״ ו״גפן״ לטקסט הרץ שניהם של פונטביט.  הספר עושה שימוש בצילומים של רעומה זהר חיות ונותנים השראה למיניות נשית עם דימויים מעולמן.

bottom of page