top of page
EYEPIC

מטרת אפליקציית המשחק החדש של EyePic היא לנחש מה צילם היריב שלך בתמונה - גדולה או קטנה - תוך כדי צבירת נקודות בדרך.  XPRESS!ONS עזרה למפתחי EyePic לגבש לוגו ושם תקשורתי ולשלב סמל של ידיים ממסגרות הנפוצה על ידי צלמים מקצועיים עם עדשה ממורכזת היוצרת אייקון מצלמה.

bottom of page