top of page
בית השנטי

נוסד בשנת 1984, בית השנטי משמש הן כבית זמני עבור, ותומך ארוכי טווח של צעירים נמלטים, בסיכון בגילאי 14-21 מכל האוכלוסיות, ללא הבדל דת, גזע, מין ומין. בית השנטי הוא מקלט לנוער הנמצאים בסכנה מיידית או חשופים לאלימות פיזית, התעללות מינית, עבריינות, זנות וכדומה. בית השנטי גם מיישם תוכניות מניעה לנוער בסיכון ברחבי ישראל

כדי לספק לבית השנטי לוגו חדש ושפה ויזואלית מקיפה למטרות גיוס כספים וקידום מכירות, XPRESS!ONS, בשיתוף עם מייסדי בית השנטי, יצרו את הסימן דמוי הפסיפס הזה המורכב מ-18 סמלי מפתח המייצגים ערכים חיוניים שהוצעו על ידי בני נוער בית השנטי.

bottom of page