top of page
T-BUL

השם T-Bul הוא משחק מילים טעם ו-בול (מושלם) לסדרה זו של 5 תערובות תבלינים ייעודיים, שפותחו והופקו על ידי יצרנית התבלינים המובילה בישראל - טעם וריח.

bottom of page